ആശ്രമ വിശേഷ ദിവസങ്ങള്‍

താരാസ്തുതി മഹായജ്ഞം 2023 നവംബര്‍ 7 ചൊവ്വാഴ്ച മുതല്‍ 12 വരെ.

  • Updated on 22/08/2023

സര്‍വ്വ ദോഷ ശാന്തിക്കും ഈശ്വരാ നുഗ്രഹത്തിനും വേണ്ടി മൂന്നു മാസത്തി ലൊരിക്കല്‍ നടത്തി വരാറുള്ളതും, ആനന്ദജി ഗുരുദേവന്‍റെ വാഴ്ച ക്കാലത്ത് പാസാക്കിയതുമായ താരാസ്തുതി മഹായജ്ഞം  2023 നവംബര്‍ 7 ചൊവ്വാഴ്ച മുതല്‍ 12 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളില്‍ സന്നിധാനത്തില്‍ നടത്തുന്നതാണ്. താരാസ്തുതി മഹാ യജ്ഞത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്തജനങ്ങള്‍ ജന്‍മ്മാന്തര ജ്ഞാനോപദേശം മൂന്നു യുഗം പഠിക്കുകയും 21 ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

പ്രധാന ലിങ്കുകള്‍

ഓണ്‍ലൈന്‍ മാസിക

പുതിയ ചിത്രങ്ങള്‍

വീഡിയോ ഗ്യാലറി

ശുഭാനന്ദ ട്രസ്റ്റ്

1919 ല്‍ ആത്മബോധോദയ സംഘം എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിനു തുടക്കം കുറിക്കുകയും ഇതിന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി...

സന്യാസി സംഘം

ജാതിമത ഭേദമന്യേ ഭക്തിയിലൂടെയും ധര്‍മ്മത്തിലൂടെയും സന്‍മാര്‍ഗത്തിലൂടെയും മനുഷ്യനെ നയിക്കുക എന്ന ഒറ്റ...

ചരിത്ര സംഭവങ്ങള്‍

ശുഭാനന്ദ ഗുരുദേവന്‍റെ കാലത്ത് സാമൂഹ്യവും മതപരവുമായ മാറ്റത്തിന് കാരണമായ ചില ചരിത്ര പ്രധാനസംഭവങ്ങള്‍...

പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങള്‍

മാനവികതയെ വളര്‍ത്തുന്നതിനും, മനുഷ്യനെ നന്നാക്കുന്നതിനും, ആത്മ ശുദ്ധീകരണത്തിനും, മനുഷ്യ മനസ്സിനെ ദൈവത്തിങ്കലേക്ക്...