ശുഭാനന്ദാശ്രമത്തിന്റെ ശാഖകള്‍

1918-ല്‍ മാവേലിക്കര ചെറുകോല്‍ ആസ്ഥാനമായി ശ്രീ ശുഭാനന്ദാശ്രമം പ്രവര്‍ത്തനമാരംഭിച്ചു. നാല് തിരുശരീരങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തന ഫലമായി ഇന്ന് കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തുമായി ശുഭാനന്ദാശ്രമത്തിന്റെ 43ഓളം ശാഖകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട്.

1. തിരുവനന്തപുരം

ശ്രീ ശുഭാനന്ദ ജ്യോതി ആശ്രമം,
പേരൂര്‍കട P O, മണ്ണാമൂല
695 005

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

2. തിരുവനന്തപുരം

ശ്രീ ശുഭാനന്ദാശ്രമം
ആനവൂര്‍ പി ഓ, തിരുവനന്തപുരം
695 124

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

3. തിരുവനന്തപുരം

ശ്രീ ശുഭാനന്ദാശ്രമം
തേക്കുപാറ പി ഓ, തിരുവനന്തപുരം
695 505

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

4. കൊല്ലം

ശ്രീ ശുഭാനാന്ദശ്രമം,
മനയില്‍കുളങ്ങര പി ഓ, കൊല്ലം
691 012

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

5. കൊല്ലം

ശ്രീ ശുഭാനന്ദാശ്രമം
ശാസ്താംകോട്ട പി ഓ, ആയികുന്നം
690 521

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

6. കൊല്ലം

ശ്രീ ശുഭാനന്ദാശ്രമം
ആദിനാട് നോര്‍ത്ത് പി ഓ, കൊല്ലം
690 546

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

7. പത്തനംതിട്ട

ശ്രീ ശുഭാനന്ദാശ്രമം
ചിറ്റാര്‍ പി ഓ , പത്തനംതിട്ട
689 663

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

8. പത്തനംതിട്ട

ശ്രീ ശുഭാനന്ദാശ്രമം
തേക്ക് തോട് പി ഓ, കോന്നി
689 698

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

9. പത്തനംതിട്ട

ശ്രീ ശുഭാനന്ദാശ്രമം,
പടേണിപ്പാറ പി ഓ, കാരികയം
689 663

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

10. പത്തനംതിട്ട

ശ്രീ ശുഭാനന്ദാശ്രമം
കാരികുളം പി ഓ, ആനത്തടം
റാന്നി, 689 672

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

11. പത്തനംതിട്ട

ശ്രീ ശുഭാനന്ദാശ്രമം
താഴം പി ഓ, മലയാലപ്പുഴ
689 664

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

12. പത്തനംതിട്ട

ശ്രീ ശുഭാനന്ദാശ്രമം,
മണക്കാല പി ഓ, തുവയൂര്‍
691 551

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

പ്രധാന ലിങ്കുകള്‍

ഓണ്‍ലൈന്‍ മാസിക

പുതിയ ചിത്രങ്ങള്‍

വീഡിയോ ഗ്യാലറി

ശുഭാനന്ദ ട്രസ്റ്റ്

1919 ല്‍ ആത്മബോധോദയ സംഘം എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിനു തുടക്കം കുറിക്കുകയും ഇതിന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി...

സന്യാസി സംഘം

ജാതിമത ഭേദമന്യേ ഭക്തിയിലൂടെയും ധര്‍മ്മത്തിലൂടെയും സന്‍മാര്‍ഗത്തിലൂടെയും മനുഷ്യനെ നയിക്കുക എന്ന ഒറ്റ...

ചരിത്ര സംഭവങ്ങള്‍

ശുഭാനന്ദ ഗുരുദേവന്‍റെ കാലത്ത് സാമൂഹ്യവും മതപരവുമായ മാറ്റത്തിന് കാരണമായ ചില ചരിത്ര പ്രധാനസംഭവങ്ങള്‍...

പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങള്‍

മാനവികതയെ വളര്‍ത്തുന്നതിനും, മനുഷ്യനെ നന്നാക്കുന്നതിനും, ആത്മ ശുദ്ധീകരണത്തിനും, മനുഷ്യ മനസ്സിനെ ദൈവത്തിങ്കലേക്ക്...